Trung Quốc là nước tiêu thụ dầu lớn thứ 2 thế giới và tiếp tục chi ra hàng chục tỷ USD mua dầu dự trữ trong khi nhu cầu trong nước suy giảm.