Theo báo Anh Independent, chỉ có 10 tập đoàn trên thế giới kiểm soát hầu hết các thương hiệu thực phẩm, nước giải khát lớn. Dưới đây là danh sách 10 cái tên này.