Thương hiệu may mặc dành cho giới trẻ với khẩu hiệu "Made in America" (sản xuất tại Mỹ) của công ty American Apparel Inc. ngày 5/10 đã chính thức đệ đơn xin bảo hộ phá sản tự nguyện tại Tòa án Phá sản của Mỹ.