Thông tin từ Hiệp hội Cao su Việt Nam, Hiệp hội đã đăng ký thành công Nhãn hiệu chứng nhận “Cao su Việt Nam”. Đây là một trong những bước khởi đầu của Hiệp hội nhằm xây dựng thương hiệu ngành cao su Việt Nam trong thời gian tới.