Hàng Thái đang tấn công rất mạnh vào tận các ngõ ngách thị trường Việt.