Thuế giá trị gia tăng (VAT – Value Added Tax) hay còn gọi là IVA (Imposto de Valor Agregado) là loại thuế trực tiếp đối với hàng hóa và dịch vụ, được nhiều nước áp dụng. Để tránh đánh thuế hai lần, thông thường loại thuế chuyển nhượng (transacao) xuất khẩu được miễn trừ.