Nhờ sự chống lưng của chính phủ, các ông lớn công nghệ Trung Quốc và thuật đắc nhân tâm nhà sáng lập Cheng Wei của Didi đã cho Uber nếm mùi thất bại đau đớn đầu tiên.