Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu du lịch thu về 15 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 4.706.324 lượt khách, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2015.