Doanh nghệp Nhật Bản cho biết, muốn đăng ký sản phẩm nhập khẩu chế biến ở Việt Nam phải mất 250 USD, trong khi quy định lệ phí chỉ có 8 USD.