Chiều 1/3, Bộ giao thông vận tải có cuộc họp tổng kết việc sử dụng quỹ bảo trì đường bộ.