Dù suốt buổi nói chuyện tại quán cà phê bình dân, những nhân viên được xem là chóp bu, đứng đầu loại hình kinh doanh M5 với thu nhập tiền tỷ nhưng khi tính tiền thì họ không có nổi 100.000 đồng trả tiền nước. Lý do họ miễn cưỡng đưa ra là do…quen quẹt thẻ (?!).