Chỉ một năm, sân bay Tân Sơn Nhất thu hơn 80 tỷ đồng tiền phí xe hơi ra vào sân bay, trên cả nước 22 sân bay đều thu nhưng các cơ quan quản lý mỗi nơi nói một lý do.