Tại buổi Tọa đàm với chủ đề “Nhà ở hình thành trong tương lai, làm gì để hạn chế rủi ro” diễn ra ngày 3/5, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HOREA) đã nêu ra 4 thủ đoạn lừa khách mua nhà của một số doanh nghiệp địa ốc hiện nay.