Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, trong tháng 1/2016, xuất khẩu thép của Trung Quốc đạt 9,74 triệu tấn, giảm 5% (tương đương 920.000 tấn) so với tháng trước đó.