Thịt heo sản xuất trong nước đã vượt nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu được xem là một giải pháp cấp bách. Nhưng việc xuất khẩu cũng không hề đơn giản, đặc biệt là vấn đề đảm bảo an toàn dịch bệnh.