XK tôm Việt Nam quý II/2016 đạt 732,3 triệu USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái.