Khi các nước Thái Lan, Indonesia dễ dàng mua sắm xe hơi thì Việt Nam chật vật trong suy thoái kinh tế, nhưng đến nay bức tranh đã đảo màu.