Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Israel đạt 297,9 triệu USD, tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm 2015 và nhập khẩu đạt 393,2 triệu USD, giảm gần 21% so với cùng kỳ 2015. Kim ngạch thương mại hai chiều trong 6 tháng năm 2016 đạt 691,1 triệu USD, giảm khoảng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.