Thị trường châu Á giảm phiên thứ 3 liên tiếp khi mở cửa sáng nay, do nhà đầu tư cân nhắc ảnh hưởng của NDT yếu.