Mục tiêu đến năm 2020 Phú Quốc sẽ trở thành đặc khu kinh tế đặc biệt, giai đoạn hiện nay là thời cơ mới cho thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng tại đảo Ngọc.