Trung Quốc sẽ là bên thất trận và phải hổ thẹn cả nghìn năm nếu không nhanh chóng cải cách quân đội để bắt kịp với lực lượng của các cường quốc quân sự trên thế giới, Nhật báo Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc bình luận.