Việc doanh nghiệp niêm yết giá xe máy một đường, bán ra một nẻo khiến cơ quan thuế thất thu cả hai đầu.