Một kết luận do Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) vừa gây chấn động với dư luận khi lần đầu tiên, cơ quan này ra kết luận thanh tra tại 11 đơn vị do Cục Trồng trọt-một đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT trong việc thử nghiệm, cấp chứng nhận hợp quy sản phẩm phân bón. Cả 11 đơn vị đều sai phạm và đều được thanh tra đề nghị Cục Trồng trọt phải rút, hủy toàn bộ các quyết định chỉ định doanh nghiệp, đơn vị tổ chức chứng nhận phân bón.