Khi mà các dịch vụ tài chính truyền thống đã mất quá nhiều năm mà không thể phát triển nỏi, dịch vụ thanh toán trên điện thoại di động được kỳ vọng sẽ thống trị khu vực.