Thanh khoản thị trường đã có phần được cải thiện nhưng tín hiệu mua vào chưa thực sự thuyết phục khi rủi ro thị trường vẫn đang hiện hữu, đặc biệt liên quan đến diễn biến TTCK toàn cầu.