Chứng khoán hóa nợ xấu là công cụ tài chính được áp dụng thành công ở nhiều nước phát triển trên thế giới, nhưng trong tình hình kinh tế Việt Nam như hiện nay, các chuyên gia đều đánh giá, phương án này khó khả thi.