Với thời gian trung bình chỉ 2,3 năm, lao động ở Việt Nam có cơ hội thăng chức nhanh nhất khu vực, theo một khảo sát của Tập đoàn SEEK Asia.