Đây là nhận định của ông Eric Sidgwick, Giám đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam trong buổi họp báo công bố Báo cáo cập nhận triển vọng phát triển châu Á 2015, sáng nay 22/9.