Người dân Tennessee dành sự ủng hộ cho ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới vì một lý do không tưởng.