Cuộc chiến không cân sức giữa giới taxi truyền thống và công nghệ không chỉ ở Việt Nam mà khắp nơi trên thế giới, từ chính New York đến London hay bất kỳ nơi nào có sự hiện diện của Uber.