Dù nhà nước đã có chủ trương hỗ trợ ngư dân thay thế tàu gỗ, nâng cao hiệu quả đánh bắt nhưng số tàu vỏ thép đóng mới cũng chẳng được bao nhiêu