Khi các cuộc mua bán sáp nhập trong làng sản xuất xe diễn ra giữa các thành viên Âu - Mỹ thì người ta xem nó như chuyện bình thường. Nhưng khi đó là đối tác Trung Quốc thì câu chuyện lại sôi động hơn hẳn.