Nếu nhìn vào thị trường niêm yết hiện nay, những cổ phiếu có sự ổn định và tăng trưởng tốt đều rơi vào những doanh nghiệp trong ngành thực phẩm, chứ không phải ngành bất động sản hay ngân hàng.