Các tập đoàn dầu mỏ đều có các hợp đồng nhằm phòng vệ khi giá dầu lao dốc. Tuy nhiên, Continental Resources đã "ăn non" và bỏ lỡ 1 tỷ USD.