Tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Mỹ Walmart sẽ đóng cửa hàng trăm siêu thị trên khắp thế giới cũng như cắt giảm hợp đồng lao động với hàng nghìn nhân viên.