Ấn Độ hiện đang là nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Dù vượt qua Trung Quốc một cách ấn tượng, nhưng liệu Ấn Độ có đi theo vết xe đổ của người láng giềng?