Ít nhất hai hãng ôtô đã công bố tăng giá bán hàng loạt do tỷ giá tăng nóng trong tháng 8.