Các tướng lĩnh quân đội Philippines hôm qua đề nghị tăng gần gấp ba chi tiêu quốc phòng thường niên trong 5 năm tới để nâng cấp trang thiết bị, trước bối cảnh tranh chấp trên Biển Đông với Trung Quốc ngày càng leo thang.