Baidu, Alibaba và Tencent là cái tên thống trị thị trường Internet Trung Quốc và đủ quyền lực để quyết định người thắng kẻ thua trong cuộc chiến khởi nghiệp.