“Sức chịu đựng tham nhũng của người dân tăng vọt trong năm 2015” là một trong những ý kiến được đưa ra thảo luận trong buổi công bố chỉ số PAPI.