Sức cầu giảm, euro mất giá... từ sự kiện trưng cầu ý dân ở Anh chọn nước này ra khỏi EU sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xuất khẩu VN trong dài hạn.