Theo các chuyên gia của Cushman & Wakefield Việt Nam, chi phí nhân công tại Trung Quốc hiện đang tăng cao nên đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng lên trong trung và dài hạn từ việc di dời các nhà máy sản xuất sang Việt Nam.