Từ đầu năm đến nay, thị trường chứng khoán trong nước chứng kiến nhiều cổ phiếu tăng phi mã nhờ những thông tin xung quanh việc thâu tóm, thay đổi cơ cấu cổ đông lớn của doanh nghiệp.