Nếu không sớm cải tổ, có thể ngành ôtô Nhật sẽ chịu số phận chung như ngành điện tử vốn đang tồn tại chật vật...