Bản lĩnh Nhà đầu tư - Cuộc thi thường niên về Kinh tế - Tài chính và chuyên sâu về Chứng khoán duy nhất tại Học viện Ngân hàng, dành cho tất cả các bạn sinh viên đam mê lĩnh vực Tài chính, đặc biệt là Chứng khoán của các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn thành phố Hà Nội do Câu lạc bộ Chứng khoán HVNH - SEC tổ chức.