Các binh sĩ Mỹ đã được cấy chip siêu nhỏ vào não với hy vọng có thể giúp họ chống chọi tình trạng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD), nhưng trên hết là cải thiện năng lực trên chiến trường.