Một thông tin mới từ trang MacRumors cho thấy gần đây Apple đã mua lại SensoMotoric Instruments, một công ty của Đức chuyên về các công nghệ theo dõi chuyển động mắt.