Thứ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, tổ công tác đang nỗ lực làm việc, soạn thảo và xây dựng dự thảo về chương trình hành động logistics trình Thủ tướng Chính phủ, dựa trên 2 quy hoạch về logistics trong GTVT và logistics trong giao lưu thương mại.