Sự hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) sẽ mang đến những tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản văn phòng và bán lẻ khu vực nói chung và Việt Nam nói riêng, trong đó giá BĐS sẽ có sự biến động mạnh, theo một báo cáo mới đây của công ty tư vấn CBRE Việt Nam.