Tính từ đầu tháng, mỗi lượng vàng SJC đã mất khoảng 870 nghìn đồng, tương đương với 2,53% giá trị.